Az Ezredvég folyóiratban megjelent versek, tanulmányok, recenziók

Csillagváltás; Jelenés (versek) 1991/11. pp. 20-21.

Öt kis mese (Optimizmus, Birkasztori, Demokrácia, Még szélesebb demokrácia, Felzárkózás Európához) 1992/1. p. 23-24.

Egy nap (vers) 1992/2. p. 49.

Szendvics; Görény; Valami elmúlt; Főnix Adolf (versek) 1992/3. p. 13.

Heleno Saňa két könyvéről 1992/7. pp. 47-51.

Strófák (vers) 1992/8. p. 38.

Beszéd a Jóistennel (vers) 1992/12. p. 31.

A Habsburgok bosszúja, vagy A kisemberek nagy forradalma halott (recenzió) 1993/1. p. 62-65.

Amerikai történész a harmincas évek Szovjetuniójáról (recenzió) 1993/2. pp. 68-72.

A bárka (próza) 1993/3. pp. 5-7.

Schiller Frigyes köszönti a tizenkilencedik századot; Addig élek (versek) 1993/4. p. 21.

A szocializmus távlatairól 1993/5. pp. 75-81.

Jókai bezzeg; Csak egy erecskét (Versek) 1993/5. pp. n.a.

Marxizmus és opportunizmus (recenzió) 1993/8. pp. 46-49.

Bujdosó Dezső: Zombik kora 1993/8. pp. n.a.

Felzárkózás Európához (Tallózás a Streitbarer Materialismus című müncheni folyóiratban) 1993/12. pp. 69-73.

Miért jutottunk idáig? (Beszélgetés M. Terdik Mihály nyomdásszal a szocialista demokráciáról) 1994/5. pp. 74-79.

Hipnózis (vers) 1994/6. p. 16.

Két stratégia (tanulmány) 1994/7. pp. 67-76.

Ismeretlen költő (vers) 1994/8. p. 11.

Szilánkok (próza) 1994/9. pp. 43-49.

Nyomdahiba; Töprengő; A kiáltás; Hallgatag hűséggel (versek) 1994/10. p. 10.

Szocializmus volt-e? A megdöntött kelet-európai rendszerek jellegéről 1994/11. pp. 67-75.

Hány másodperc egy nyisszantás? (Harry Braverman: A munkás és a monopolkapitalizmus.A munka leértékelődése a huszadik században) 1994/11. pp. n.a.

Kunz von der Rosen; Elszoktam a beszédtől (versek) 1995/3. pp. 40-42.

Girolamo testvér (vers) 1995/5. p. 38.

„Küzdtünk híven a forradalomért…” (Egy magyar antifasiszta könyvéről)  (recenzió) 1995/6. pp. 62-64.

Független volt-e az osztályoktól a náci diktatúra? (Az 1944. július 20-i Hitler elleni merénylet hátteréről) 1995/7. pp. 51-57.

A torony (vers) 1995/8. pp. 26-27.

Eszelős (vers) 1995/10. p. 28.

Kettős válság I. (tanulmány) 1995/12. pp. 73-79.

Kettős válság II. (tanulmány) 1996/1. pp. 65-75.

Machiavelli San Cascianóban (vers) 1996/3. p. 13.

Színek változása (vers) 1996/4. p. 45.

Dadogva bár; Az öntevékeny váza (versek) 1996/5. p. 31.

Milyen szerencse; Toll és lóvakaró; Idill helyett; Ötlet kerestetik; Az emberarcú; A sakkbajnok (versek és prózák)1996/6. pp. 39-40.

Hadd jöjjön; Csak annak nyit (versek)1996/8. p. 23.

Hamlet a kalózhajón; Egykedvű (versek) 1996/12. p. 21.

Keresni foglak; Csomagolás; Életkép (versek) 1997/1. pp. 19-20.

Pára (vers) 1997/2. p. 26.

Összegezés; Nézelődés a folyónál (versek) 1997/6. p. 13.

Idill; Egy kötelezvény záradéka (versek) 1997/10. p. 17.

Lux perpetua 1997/12. pp. n.a.

Jóslat holdfényben 1998/2. pp. n.a.

Sziszifusz elvtárs; Bújj hozzám (versek)1998/6. p 19.

Azon a nyáron; Repülés (versek) 1998/11. p. 9.

Jelenléti ív; Optimizmus (versek) 1999/4. p. 27.

Igazat beszél (vers) 1999/5. p. 16.

Macskadal (vers) 1997/7. p. 15.

Két pont tűhegynyi fénye; Az első rózsaszál (versek) 1999/8. p. 19.

Eljegyzés (vers) 2000/1. p. 35.

Csillagokban, szívekben (vers) 2000/6-7. p. 6.

Judit és Mahalia – M. Szántó Judit: Dobóné éjszakája (recenzió) 2000/8-9. pp. 83-84.

Az asszony, akit befalaztak (vers) 2000/12. p. 24.

Inadekvát; Ceruzarajz (versek) 2001/2. p. 27.

Talán valami más; Hosszú még; Halál naturban (versek) 2001/5. p. 8.

Szegény búsképű; Antik közhelyek; Álmoskönyv (versek) 2001/6-7. p. 3.

Hová lett Kosztolányi? (vers) 2001/10. pp. 38-39.

A végső bizonyosság (vers) 2002/6-7. p. 24.

Merengő ég (vers) 2003/4. p. 11.

Terelő (vers) 2003/5. p. 17.

Megváltó (vers) 2003/6-7. p. 17.

Korai Gábriel; tréfás ujjak; Ismerős (versek) 2003/8-9. pp. 22-23.

Időjárás (vers) 2003/10. p. 25.

Fellélegzés; Csak ne félig (versek) 2004/2. p. 27.

Komornyik (vers) 2004/10. p. 14.

A fasizmus gyökerei az imperializmus jelenkori szerkezetében (részlet a „Történelmi fasizmusok” című könyvből) 2004/11. pp. 77-87.

Van egy barátom (vers) 2004/12. p. 23.

Novemberi tavasz; Újszülött; Sámán-vidék; Helyzetkép átokkal (versek) 2005/2. pp. 59-60.

Hacsak (vers) 2005/6-7. p. 24.

A forradalmi terror melléütéseiről. Morál és moralizálás (részlet a „Két Machiavelli” című könyvből) 2005/10. pp. 100-106.

Attila, téged mindenki tegez (vers) 2006/4. pp. 4-6.

Az a fontos (vers) 2006/8-9. p. 21.

Helyettes didergő (vers) 2007/1. p. 35.

Holnap történelem (vers) 2007/4. p. 3.

Egyébként sincs (vers) 2007/5. p. 4.

Ha kérded; Teremtés (versek) 2008/4. p. 33.

Kaputt; Estefelé (versek) 2008/8-9. p. 4.

A kapitány parancsa; Fodrozó; Jelek az időben; Gyökér (versek) 2008/12. pp. 24-25.

Egy nap (vers) 2009/6-7. p. 16.

A katona; Bruno (versek) 2010/2. pp. 7-8.

Szólj csak, Györe Imre (vers) 2010/8-9. p. 36.

Az átmeneti korszak ellentmondásai és a Kádár-rendszer (tanulmány) 2010/12. pp. 91-114.

A Vitorla (Jegyzetek egy Lermontov-vers fordításához) 2011/8-9. pp. 75-82.

Néhány elméleti megfontolás a fasizmusról (tanulmány) 2011/10. pp. 67-78.

Fehérterror és bethleni konszolidáció (Jegyzetek a Horthy-rendszer megszilárdulásáról)  (tanulmány) 2011/11. pp. 111-120.

Gondolatban (vers) 2011/12. p. 44.

Pihenőben Attilával; Gyáva népnek (versek) 2012/1. pp. 13-14.,

A munkásosztály kettős helyzete a kapitalizmus és a szocializmus közötti átmeneti társadalomban (tanulmány) 2012/1. pp. 93-100.

Program; Jóslat holdfényben; Estefelé; Valaki (versek) 2012/2. p. 46.