Tanulmányok, cikkek

Giambattista Vico: Az új tudomány, fordította: Dienes Gedeon, Szemere Samu, a bevezető tanulmányt írta: Rozsnyai Ervin, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, 1979

Descartes: Válogatott filozófiai művek, fordította: Szemere Samu, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: Nádor György, a bevezető tanulmányt írta: Rozsnyai Ervin [Descartes és az újkori filozófia] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, 1980

Filozófiai Szemle

(az MTA Filozófiai Bizottságának folyóirata)

Túl a realizmus partjain I. 1964/3. pp. 504-515.

Túl a realizmus partjain II. 1964/6. pp. 1120-1139.

Létezni vagy gondolkodni? 1967/5. pp. 827-892.

Objektum és szubjektum egységének kálváriája a polgári filozófiában, 1972/5-6. pp. 600-624.

Történelem és fonák tudat I. 1974/2–3. pp. 329-371.

Történelem és fonák tudat II. 1974/4-5. pp. 578-610.

Történelem és fonák tudat III. 1974/6.

Marx a XX. század közepén, 1975/1-2. pp. 241-249.

Umberto Cerroni: Eszmei válság és a szocializmusba való átmenet, 1978/6. pp. 865-871.

Materialista-e a marxi történelemfelfogás? 1979/3-4. pp. 389-420.

Történelem és alternatíva: Törvény és alternatíva, 1980/3. pp. 383-395.

Az ellenőrizhetetlen külső szükségszerűség ideológiai tükröződéséről, 1981/1. pp 54-84.

A dialektikus és formális logikáról, 1981/4. pp 534-558.

A politikai és filozófiai nézetek ellentmondása a Történelem és osztálytudatban: Az elidegenedés és a totalitás hegeli kategóriájáról, 1982/1. pp. 157-164.

Husserl és a történelem problémája, 1982/4.

Az igazság paradoxonjai, 1982/6. pp. 933-939.

Társadalom és állam trópusi Afrikában, 1983/3. pp. 380-384.

Husserl platonizmusa és az objektív igazság, 1983/5. pp. 749-765.

A modern polgári ideológia előzményei a badeni újkantianizmusban, 1983/6. pp. 936-960.

Tájékoztató

(a Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Főosztályának folyóirata)

A társadalmi tevékenység tudati szabályozása – érdek, érték, eszmény, világnézet, 1980/5.

Rousseau: Az egyenlők társadalma, 1981/5.

1982/3.

Hegel teleológiája – a munka jellemzése és szerepe a hegeli filozófiában, 1984/2

Forradalom és megbékélés. A „porosz út” kezdetei a hegeli filozófiában, 1985/4.

Társadalmi Szemle

(a Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata)

Az erkölcsi érték objektivitásáról, 1984/12.

A Politikai Főiskola Közleményei

Világnézet és ideológia, 1981/2-3.

A LISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL!